#

Villa met een veel beschreven historie

Landgoed

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot de veertiende eeuw. Een exact bouwjaar is niet bekend, maar in 1381 stond hier een watermolen, op de Gheley, een zijtak van de Geul. Deze Cruysmolen was, net als het naastgelegen landgoed Vaeshartelt, eigendom van Servaes van Mulcken. Van de molen is weinig meer bekend dan dat die op zeker moment in bezit kwam van de Proosdij van Meerssen en later door de Fransen werd geconfisqueerd. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het hele gebied aan de bovenloop van de Gheley gekocht door Louis Regout, de oprichter van porseleinfabriek Mosa en glasfabriek Stella. Op de plek van de molen bouwde hij in 1880 zijn statige woonhuis. Toen hij in 1900 een vleugel aan het woongedeelte toevoegde, doopte hij zijn villa Kruisdonk. De Regouts bleven tot 1985 in Villa Kruisdonk wonen. Uiteindelijk werd het landgoed door Piet Mesterom gekocht om er zijn ingenieursbureau PDM in te huisvesten. De familie Mesterom beheert de villa's en het landgoed sindsdien.

Rijksmonument

Villa Kruisdonk omvat een villa, een koetshuis en een poortgebouw. Ze dragen alle drie de titel rijksmonument. Ook het landgoed met zijn unieke vormgeving en beplanting is beschermd en valt onder de natuurschoonwet. We zijn trots op de rijke geschiedenis van het landgoed en doen er alles aan om de schoonheid en de cultuurhistorische waarde te behouden.

Buitengoed Geul en Maas

Villa Kruisdonk is onderdeel van het Buitengoed Geul en Maas. Buitengoed Geul en Maas is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Doel van deze samenwerking is met bewoners, gebruikers en ondernemers te werken aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed.